Skip to main content

Dagelijks technisch en bouwkundig beheer:
Dagelijks technisch en bouwkundig beheer omvat de volgende werkzaamheden:

 1. Het in behandeling nemen, opdracht geven en afhandelen van noodzakelijke reparaties die verband houden met het ‘’klein’’ dagelijks onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke voorzieningen tot een door de ledenvergadering vast te stellen bedrag.
 2. Het 24-uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn in geval van spoedeisende onderhoudsklachten.
 3. Het registreren van storingen en dagelijks onderhoud en het (indien aanwezig) regelmatig informeren van de aanwezige technische contactpersonen binnen de VvE.
 4. Het opvragen en adviseren aangaande onderhoudsovereenkomsten voor de gemeenschappelijke voorzieningen van de gebouwen en het vervolgens afsluiten van deze overeenkomsten.
 5. Het (drie)jaarlijks toetsen van de afgesloten onderhoudsovereenkomsten.
 6. De VvE kan (desgewenst) gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik maken van de mantelovereenkomsten die zijn aangegaan met verschillende service- en onderhoudsbedrijven.
 7. Het voeren van correspondentie over technische aangelegenheden.

Planmatig en groot technisch en bouwkundig beheer:
Onder planmatig en groot onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen wordt verstaan die werkzaamheden, die voortkomen uit periodieke inspecties, welke vooraf zijn omschreven en begroot in het meerjarenonderhoudsplan. Het betreft hier onderhoud, herstel en/of vervanging die op grond van het einde van de technische en/of economische levensduur uitvoering behoeft. Deze activiteiten hebben als doel het gebouw in zodanige goede staat te houden of te brengen, dat het geheel functioneert overeenkomstig de doelstelling van de vereniging.

 1. Het minimaal eenmaal per jaar technisch inspecteren van het gebouw.
 2. Het inventariseren van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden voor het volgende begrotingsjaar incl. het maken van een werkomschrijving.
 3. Het opvragen van offertes voor uit te voeren planmatig en groot onderhoud en het opmaken van een offertevergelijking.
 4. Het adviseren ten aanzien van uit te voeren planmatig en groot onderhoud (bij voorkeur op basis van een door de ledenvergadering goedgekeurd meerjarenonderhoudsplan) en vervolgens het uitbesteden van dit onderhoud op basis van besluitvorming door de ledenvergadering.
 5. Het begeleiden van de werkzaamheden, het informeren van de bewoners en het toezichthouden op de uitvoering van de werkzaamheden.
 6. Het ter plaatsen controleren en opleveren van uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van de werkomschrijving en ontvangen facturen.

Financieel beheer

Op gebied van financieel administratief beheer worden de navolgende werkzaamheden aangeboden.

Bestuurlijk beheer

Op gebied van bestuurlijk beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Technisch beheer

Dagelijks technisch en bouwkundig beheer omvat de volgende werkzaamheden.

Compleet beheer

Op gebied van beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Als de standaard pakketten niet volledig aan uw wensen voldoen, kunnen we een maatwerk pakket samenstellen. Op basis van de individuele wensen wordt een pakket samengesteld. We stellen een offerte op waarin de wensen duidelijk zijn weergegeven, zodat u niet te veel betaalt voor diensten die u wilt gebruiken.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over VvE beheer. Dan kunt u vrijblijvend contact met ons op nemen. U kunt ons tevens bereiken op het telefoon nummer: +31(0)73-6896228

Offerte aanvraag VvE Beheer