Skip to main content

Bestuurlijk beheer:
Op gebied van bestuurlijk beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 1. Het bijhouden van een register van eigenaars.
 2. Het eenmaal per kalenderjaar organiseren, convoceren en bijwonen van een algemene ledenvergadering. Ingeval de VvE op de eerste vergadering niet door voldoende stemmen wordt vertegenwoordigd, wordt overeenkomstig de splitsingsakte een vervangende algemene ledenvergadering gehouden.
 3. Het vervaardigen en verzenden van de notulen van de ledenvergadering.
 4. Het vervaardigen van een besluiten- en actiepuntenlijst op basis van de notulen.
 5. Het (doen) uitvoeren van de besluiten van de ledenvergadering, voor zover deze vallen onder het overeengekomen beheer.
 6. Het eenmaal per kalenderjaar bijwonen van een bestuurs- en/of commissievergadering.
 7. Het verzekeren en verzekerd houden van de gezamenlijke eigendommen, zoals omschreven in de splitsingsakte .
 8. Het behandelen en begeleiden van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de door de VvE gesloten verzekering(en) vallen. Indien verzekeraar(s) een bedrag uitkeert voor de behandeling van een schadeaangelegenheid aan de VvE, zal dit bedrag ten gunste zijn van de Beheerder. Uitsluitend indien Beheerder de volledige afhandeling heeft verricht. Zo niet, zal het uitgekeerde bedrag in onderling overleg worden verdeeld op basis van de door beide partijen bestede uren.
 9. De VvE adviseren omtrent het opstellen, wijzigen en handhaven van het huishoudelijk reglement. Het toezicht houden op de naleving van de bepalingen uit het regelement van splitsing, het huishoudelijk regelement en op besluiten van de algemene ledenvergadering.
 10. Het verstrekken van informatie aan appartementseigenaren over het appartementsrecht.
 11. De leden van de VvE toegang geven tot het online VvE portaal van de vereniging. Dit biedt de leden en het bestuur de mogelijkheid tot 24-uurs inzage in de belangrijke stukken en de financiƫle administratie van de vereniging.
 12. Het up to date brengen/ houden van de gegevens van de VvE in het register van de Kamer van Koophandel.
 13. Het verzorgen van correspondentie van de VvE, welke uit het overeengekomen beheer kunnen voortvloeien.
 14. Het in eerste aanleg bemiddelen bij geschillen tussen de VvE en een individuele eigenaar van een appartementsrecht.
 15. Vertegenwoordiging van de VvE naar derden, welke uit het overeengekomen beheer kan voortvloeien.
 16. Sleutelbeheer t.b.v. gemeenschappelijke gedeelten. De VvE dient de Beheerder (desgewenst) in het bezit te stellen van een complete set sleutels welke zijn voorzien van een label waaruit kan worden afgelezen op welke deur(en) betreffende sleutel past. Indien nodig, zal ook een tekening met daarop aangegeven de sleutelnummers door de VvE aan de Beheerder worden overlegd.

Financieel beheer

Op gebied van financieel administratief beheer worden de navolgende werkzaamheden aangeboden.

Bestuurlijk beheer

Op gebied van bestuurlijk beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Technisch beheer

Dagelijks technisch en bouwkundig beheer omvat de volgende werkzaamheden.

Op gebied van beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Op gebied van beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Als de standaard pakketten niet volledig aan uw wensen voldoen, kunnen we een maatwerk pakket samenstellen. Op basis van de individuele wensen wordt een pakket samengesteld. We stellen een offerte op waarin de wensen duidelijk zijn weergegeven, zodat u niet te veel betaalt voor diensten die u wilt gebruiken.

Bent u geĆÆnteresseerd of heeft u vragen over VvE beheer. Dan kunt u vrijblijvend contact met ons op nemen. U kunt ons tevens bereiken op het telefoon nummer: +31(0)73-6896228

Offerte aanvraag VvE Beheer