Skip to main content

Commercieel beheer:
Op gebied van commercieel beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 1. Het bijhouden van een register van huurders.
 2. Het eenmaal per kalenderjaar organiseren, convoceren en bijwonen van een huurdersoverleg.
 3. Het vervaardigen en verzenden van de notulen van het huurdersoverleg.
 4. Het vervaardigen van een besluiten- en actiepuntenlijst op basis van de notulen.
 5. Het (doen) uitvoeren van de besluiten van het huurdersoverleg, voor zover deze vallen onder de het overeengekomen beheer.
 6. Het verzekeren en verzekerd houden van het object.
 7. Het behandelen en begeleiden van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de door de Opdrachtgever gesloten verzekering(en) vallen. Indien verzekeraar(s) een bedrag uitkeert voor de behandeling van een schadeaangelegenheid aan het object, zal dit bedrag ten gunste zijn van de Beheerder. Uitsluitend indien Beheerder de volledige afhandeling heeft verricht. Zo niet, zal het uitgekeerde bedrag in onderling overleg worden verdeeld op basis van de door beide partijen bestede uren.
 8. De Opdrachtgever adviseren omtrent het opstellen, wijzigen en handhaven van het huishoudelijk reglement.
 9. Het toezicht houden op de naleving van de bepalingen uit de huurovereenkomst en het huishoudelijk regelement.
 10. De Opdrachtgever en de huurders toegang geven tot het online portaal. Dit biedt de Opdrachtgever en de huurders de mogelijkheid tot 24-uurs inzage in de belangrijke stukken en de financiële administratie van het object.
 11. Het up to date brengen/ houden van de gegevens van het object en de huurders.
 12. Het verzorgen van correspondentie, welke uit het overeengekomen beheer kunnen voortvloeien.
 13. Het in eerste aanleg bemiddelen bij geschillen tussen Opdrachtgever en huurder of huurders onderling.
 14. Vertegenwoordiging van de Opdrachtgever naar derden, welke uit het overeengekomen beheer kan voortvloeien.
 15. De Opdrachtgever adviseren en ondersteunen aangaande het object, huurprijzen en verhuurmarketing.
 16. Voeren van onderhandelingen met (kandidaat) huurders.
 17. Het opleveren van het gehuurde bij einde overeenkomst en het ter beschikking stellen van het gehuurde aan de nieuwe huurder.
 18. Sleutelbeheer t.b.v. gemeenschappelijke gedeelten. De Opdrachtgever dient de Beheerder (desgewenst) in het bezit te stellen van een complete set sleutels welke zijn voorzien van een label waaruit kan worden afgelezen op welke deur(en) betreffende sleutel past. Indien nodig, zal ook een tekening met daarop aangegeven de sleutelnummers door de Opdrachtgever aan de Beheerder worden overlegd.

Financieel beheer

Op gebied van financieel administratief beheer worden de navolgende werkzaamheden aangeboden.

Commercieel beheer

Op gebied van bestuurlijk beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Technisch beheer

Dagelijks technisch en bouwkundig beheer omvat de volgende werkzaamheden.

Compleet beheer

Op gebied van beheer kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren.

Als de standaard pakketten niet volledig aan uw wensen voldoen, kunnen we een maatwerk pakket samenstellen. Op basis van de individuele wensen wordt een pakket samengesteld. We stellen een offerte op waarin de wensen duidelijk zijn weergegeven, zodat u niet te veel betaalt voor diensten die u wilt gebruiken.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over Vastgoed Beheer. Dan kunt u vrijblijvend contact met ons op nemen. U kunt ons tevens bereiken op het telefoon nummer: +31(0)73-6896228

Bent u geïnteresseerd in beleggen in vastgoed, dan kan Armada Vastgoedbeheer u ook van dienst zijn. Onze vastgoedinvesteerders kopen beleggingspanden uit de markt of van executieveilingen, maar ook nieuwbouw behoort tot de mogelijkheden. Wilt u meer weten over beleggen in vastgoed of een gratis adviesgesprek plannen, neem dan contact met ons op.

Offerte aanvraag Vastgoedbeheer